Menu

Links

Velkommen til Toftegården

Målgruppe
Ældre personer med behov for pleje og omsorg

Værdigrundlag

For Toftegården gælder følgende overordnede målsætning:

 • at Toftegården er et godt sted at bo, besøge og arbejde, hvor kernen i samværet er respekt og venlighed
 • at sikre høj professionel standard
 • at sikre en målrettet og helhedsorienteret indsats
 • at tilstræbe en effektiv og fleksibel udnyttelse af alle ressourcer
 • at give beboerne valgfrihed og selvbestemmelse
 • at målrette tilbudene til den enkelte brugers behov og ressourcer
 • at Toftegården har et godt læringsmiljø for elever og studerende.

Målsætning for beboere og brugere:

at yde pleje/omsorg, praktisk bistand, socialpædagogisk støtte, rådgivning og vejledning samt sygepleje

 • der fagligt og menneskeligt tager hensyn til det enkelte menneske
 • der skaber tryghed, respekt og trivsel
 • der medvirker til åbenhed overfor bruger og pårørende og sikrer en god dialog
 • der bevarer og styrker brugernes identitet, værdighed og selvbestemmelsesret
 • der sigter mod, at den enkelte bruger gennem forebyggelse, motivation og aktivitetstilbud får mulighed for at udnytte sine ressourcer i dagligdagen.

Målsætning for personale:

 • at personalet udviser adfærd/ holdninger, som respekterer det enkelte menneske
 • at personalet udviser venlighed og respekt i al samvær
 • at skabe et godt arbejdsmiljø med åbenhed, engagement og tværfagligt samarbejde
 • at forebygge sygefravær og arbejdsskader
 • at personalet er motiverede til at uddanne og udvikle sig, så de kan klare hverdagens forskelligartede opgaver og deltage i omstillingsprocesser
 • at personalet deltager aktivt i uddannelse af elever og studerende
 • at personalet er medansvarlige for optimal udnyttelse af den enkelte kollegaers ressourcer.